Rudolf Steiner si cunoasterea lumilor spirituale

Mesaje ascunse si interpretari
Eldariel

Rudolf Steiner si cunoasterea lumilor spirituale

Mesaj de Eldariel » 05 Mar 2011, 07:34

Aici as vrea sa postez cateva din citatele cele mai de seama din cartile lui Steiner, carti care contin intr-ansele o logica si o profunzime de o masura rar intalnita pana acum. Acest om a putut sa acopere atat domeniul ratiunii umane cat si cel al sufletului cu o putere de exprimare ce mie personal nu-mi lasa decat o senzatie de cunoastere extrem de clara si certa. Impart cu voi cateva din paragrafele care mi se par utile pentru cei de pe acest forum. Eu nu sunt intru totul de-acord cu exprimarea acestor adevaruri, insa cum si eu am folosit candva acest suport de informatie (cartile autorului), consider ca pe baza lor va puteti formula si voi adevaruri proprii, odata traite in felul vostru particular.


EXISTĂ CU ADEVĂRAT ACESTE LUMI SUPERIOARE ? ("superioare" este folosit de autor cu sensul de lumi nefizice, de o consistenta mai putin compacta decat planul fizic)

A te întreba daca există spiritul înseamnă să-i faci deja loc în gîndul tău.
Rămîne de văzut dacă acest loc este resimţit ca un vid sau ca o plenitudine (adică ceva real - bineînţeles, un real cu totul altul decît cel care ne înconjoară din punct de vedere fizic, dar real).
In cazul din urmă, acceptarea pune o problemă de încredere... şi o problemă de cuvinte. Căci ateul ce nu crede în Dumnezeul tradiţional poate crede într-un sistem, într-o ideologie, de exemplu în progresul nelimitat al omenirii. în această privinţă este un om plin de fervoare, un credincios ce şi-a schimbat pur şi simplu obiectul încrederii sale.
De fapt, fiecare completează în felul său o lume fizică ce nu ne satisface (avînd în vedere că nu explică nici existenţa ei şi nici a noastră). Acest adaos suprafizîc este făcut din tot ceea ce lipseşte pe Pămînt, dar pe care îl putem percepe, dori şi chiar iubi. La capătul cercetării întreprinse permanent de către Om -pentru a se cunoaşte şi realiza mai bine - atunci cînd depăşeşti pragul lumii sensibile, încep „lumile superioare".

LA CE FOLOSEŞTE CUNOAŞTEREA LUMILOR SUPERIOARE ?

Acest lucru serveşte la trăirea şi mai din plin a realităţilor lumii fizice.
Nu este necesară evadarea de pe acest pămînt pentru a, cunoaşte spiritul. O totală cunoaştere a Omului pe pămînt implică o uniune spirit - corp. La fel şi în cazul cunoaşterii lumii, deoarece, dacă se studiază armoniile spirituale, se descoperă că legile cărora li se supun acestea dau lumii materiale forme, structuri, ritmuri şi funcţiuni. Cunoaşterea unora oferă cheia celorlalte. O ştiinţă care nu accentuează decît materialitatea fenomenelor este obligată să invoce hazardul pentru a ascunde refuzul cauzelor, îndepărtînd astfel esenţialul.
S-a născut o nouă „ştiinţă a spiritului", care urmăreşte să aplice rigurozitatea metodelor ştiinţifice în studiul fenomenelor suprasensibile prin intermediul organelor şi experienţelor corespunzătoare. In laboratoarele în care se realizează această cercetare, rezultatele obţinute sînt recunoscute ca ştiinţă pură şi ca aplicaţii practice, cum ar fi medicina sau agricultura. Ele nu se opresc la vindecarea solurilor şi organismelor. De exemplu, stau la baza unei „arte a educaţiei" - ce ajută copilul să-şi găsească locul într-un univers căruia îi descoperă multiplele dimensiuni - a unei „ştiinţe a sufletului", care-i învaţă pe cei dezorientaţi să-şi recupereze energia creatoare, iar pe cei marginalizaţi să descopere - în cadrul unor noi relaţii sociale - o identitate frăţească a propriilor aspiraţii cu cele ale semenilor.
Cunoaşterea spiritului se dovedeşte a fi - în toate domeniile -rodnică pentru viaţa omului pe
pămînt.

DACĂ EXISTĂ LUMEA SPIRITULUI, CUM SE POATE STABILI LEGĂTURA CU EA ?

O parte divină a acestui real suprafizic este ascunsă în profunzimile fiinţei umane. Ea aşteaptă - fără să fim conştienţi de prezenţa sa mută - să fie scoasă la iveală de către individ (la momentul hotărît de acesta) pentru a deveni organ suprasensibil de cunoaştere. Ea poate să rămînă în adîncurile subconştientului, ca un freamăt surd, un strigăt gîluit, şi putem sta mult timp la suprafaţa fiinţei noastre fără a simţi nimic altceva decît o nelinişte şi un haos de neînţeles. Dar vine o zi cînd această zonă divină vrea să fie recunoscută pentru ceea ce reprezintă ea: esenţa. Nu se mai mulţumeşte cu aproximări zadarnice, ajunge - dacă condiţiile sînt favorabile - la nivelul conştiinţei şi, avînd în vedere, însăşi esenţa sa supranaturală, se poate maturiza ca instrument de cunoaştere. Aşa cum ochiul a devenit transparent datorită luminii şi pentru lumină, şi aşa cum urechea s-a modelat în formă de comă datorită sunetului şi pentru sunet, partea divină ieşită din spirit face fiinţa umană conştientă de existenţa spiritului în ea şi în lume.

CUM POT FI CUNOSCUTE LUMILE SUPERIOARE ?

Condiţiile Orice om poseda - în stare latentă - facultăţi ce-i pot permite cunoaşterea lumilor superioare. Misticii, gnosticii, teozofii, au susţinut dintotdeauna că există o lume a sufletelor şi una a .-piritelor, pentru ei Ia fel de prezentă ca şi cea fizică, palpabilă. Oricine şi oricînd poate spune: „Şi eu pot tface experienţele de care vorbesc aceşti oameni dacă-mi voi stimula anumite forţe ce zac în mine". Deci, singura problemă este de a şti modul de activare a acestor facultăţi. Numai cei ce Ie au deja, pot da sfaturi în această privinţă. De cînd există specia umană au fost şcoli în care oameni dotaţi cu aceste facultăţi superioare îi călăuzeau pe cei ce încercau să le descopere. învăţătura lor şi disciplina impusă de ea sînt numite ezoterice sau oculte. Bineînţeles, aceşti termeni produc unele neînţelegeri; ei duc la a considera că cei ce practică acest antrenament Vor să fie mai presus de semenii lor, refuzînd să le dezvăluie ceea ce ştiu.

De asemenea, se poate presupune că această pretinsă ştiinţă ascunde un gol; şi asta deoarece, dacă obiectul său ar fi real, nu ar mai avea rost misterul, iar răspîndirea Iui ar aduce foloase tuturor oamenilor. Atunci cînd eşti iniţiat în natura acestei ştiinţe secrete, nu poţi fi surprins de asemenea păreri ale unui neiniţiat. De fapt, la ce foloseşte un secret şi în ce constă el? Răspunsul nu poate fi dat decît de cel care a pătruns - cel puţin pînă la un anumit grad -misterele superioare ale existenţei. Dar, în acest caz, cum ar putea un profan să manifeste un interes cît de mic faţă de aceste cunoştinţe misterioase? Cum şi de ce ar încerca el să cunoască ceva despre care nu-şi poate face nici cea mai mică idee? Vorbind astfel, problema se pune sub un unghi fals deoarece ştiinţa secretă nu mai constituie un mister pentru profani, la fel cum arta scrisului nu reprezintă un secret pentru un neiniţiat: el va învăţa să scrie în momentul în care va dobîndi mijloacele necesare. Cu o singură diferenţă: dacă sărăcia sau primitivismul ar putea împiedica pe cineva să înveţe să scrie, în schimb nici un obstacol exterior nu se va putea opune celui'ce doreşte cu adevărat să obţină cunoştinţele şi priceperea din domeniul lumilor superioare.

Se crede deseori că, pentru a le cere sfatul, maeştrii cunoaşterii superioare trebuie căutaţi cine ştie unde. Dar, de fapt, cel mai bine este să se ţină seama de două lucruri: în primul rînd, cel care înaintează în mod serios spre cunoaştere nu va ceda în faţa piedicilor şi va face totul pentru a descoperi un iniţiat care să-l poată introduce în secretele universului; pe de altă parte, dacă cunoaşterea este la fel de sinceră pe cît este de nobilă, momentul iniţierii va veni indiferent de condiţia aspirantului. Căci nici unui spirit nu trebuie să-i fie ascunsă cunoaşterea la care şi-a cîştigat dreptul; este o lege naturală a oricărui iniţiat. Dar o altă lege, tot atît de naturală, prescrie să nu se dezvăluie nici un secret atît timp cît elevul nu este pregătit să-l primească. Un iniţiat poate atinge desăvîrşirea numai dacă respectă cu stricteţe aceste două legi. Lanţul spiritual care-i uneşte pe toţi iniţiaţii nu are nimic din exterior; dar aceste două precepte constituie legături solide ce unesc între ele verigile acestui lanţ. Puteţi fi prieten intim cu un iniţiat; cu toate acestea va exista o distanţă între voi, pînă veţi deveni şi dumneavoastră iniţiat. Vă puteţi bucura de întreaga lui afecţiune, dar nu vă va împărtăşi secretul său decît atunci cînd veţi fi pregătit pentru a-l primi. Puteţi să-l flataţi, să-l torturaţi; nimic nu-l va face să trădeze ceea ce nu trebuie să vă dezvăluie deoarece la gradul dumneavoastră de dezvoltare, această revelaţie nu v-ar trezi (încă) în suflet rezonanţa necesară.

Căile ce trebuiesc parcurse pentru a ajunge la maturitatea corespunzătoare acestor revelaţii sînt stabilite în mod precis. Ele au fost trasate dinainte, cu caractere eterne şi de neşters, în lumile spirituale în care iniţiaţii veghează asupra misterelor supreme. în vremurile străvechi - ce au precedat timpurile istorice - oamenii puteau să vadă în exterior templele spiritului; astăzi, viaţa umană pierzîndu-şi spiritualitatea, aceste temple nu mai sînt vizibile ochilor noştri. Dar ele există peste tot, într-o formă spirituală şi oricine le caută, le poate găsi. Omul nu va descoperi decît în el însuşi mijlocul de a determina un iniţiat să vorbească. Dacă are unele calităţi interioare -pînă la un anumit grad de dezvoltare - va avea partea lui din comorile înţelepciunii.

<[Voi reveni cu altele mai incolo.]>

Limena

Re: Rudolf Steiner si cunoasterea lumilor spirituale

Mesaj de Limena » 05 Mar 2011, 11:00

As vrea sa lansez urmatoarea intrebare-tema: lumile suprasensibile(spirituale) si ceea ce percepe un clarvazator sau un calator in astral este unul si acelasi lucru? sau lumea suprasensibila tine de alte senzatii fata de senzatiile vizuale, auditive, olfactive din aceasta lume dar si alte senzatii din acele lumi pe care un clarvazator le poate percepe.

Si daca tot am pomenit de clarvedere, voiam sa ma mai lamuresc: cel ce are sensibilitatea aceasta de a vedea din nastere, poate "vedea" orice lume, sau doar lumile apropiate ca si grad de vibratie cu cel in care ne manifestam noi si ma refer aici la perceptia elfilor, spiritelor naturii, elementali etc.?

:hmmm:

Eldariel

Re: Rudolf Steiner si cunoasterea lumilor spirituale

Mesaj de Eldariel » 05 Mar 2011, 13:01

In termenii lui Steiner, lumile suprasensibile sunt un ansamblu de plane de vibratie diferite de cel fizic. In diferite texte ale lui, face diferentierea intre lumea fizica, lumea elementala, cea astrala si lumile spirituale. Astfel, cred ca doar pe seama contextului iti poti da seama despre ce e vorba. Deductia mea a fost ca atunci cand pomeneste doar de lumile suprasensibile, include si lumea elementala si astrala. Cand pomeneste separat de lumea elementala (spre exemplu) si lumile suprasensibile, atunci prin "lumi suprasensibile" se refera la restul planelor de vibratie.
Clarvederea ofera sufletului o posibilitate de a inspecta si cunoaste lumile suprasensibile in general, dar aceasta "clarvedere" nu tine de imagini. Este o perceptie care, in viziunea lui Steiner, are mai multe trepte in functie de gradul de patrundere. Prima e cea imaginativa (adica clarvazatorul percepe lumile suprasensibile sub forma unor imagini statice); apoi cea inspirativa (clarvazatorul percepe sub forma de senzatii ceea ce entitatea ii transmite, si apoi clarvazatorul trebuie sa interpreteze corect aceste senzatii); apoi cea intuitiva, in care clarvazatorul percepe entitatea printr-o contopire cu ea si-i traieste adevarul ca si cum ar fi ea. Insa, cum vorbim de diverse plane de vibratie pe care exista entitati, clarvederea la randul ei trebuie adaptata conditiilor date de fiecare plan de vibratie.

Legat de ultima intrebare:
Din nastere, apar diverse grade de dezvoltare. Depinde de la om la om, si depinde si de acel om pe cat de mult si-o dezvolta ulterior, constient sau inconstient. Capacitatea de a patrunde cu clarvederea planele de vibratie depinde de constiinta fiecaruia. Ca sa poti percepe ceva, trebuie ca in constiinta ta sa existe puterea de adaptare la conditiile acelui plan de vibratie. Altfel totul va aparea ca fiind negru si gol/static (adica nu vezi/percepi nimic). Cat timp constiinta nu este capabila de adaptare sau nu reuseste inca sa devina mai maleabila, lumile percepute sunt reduse la numar si/sau eronat percepute (ca printr-un ochi defect).

Eldariel

Re: Rudolf Steiner si cunoasterea lumilor spirituale

Mesaj de Eldariel » 05 Mar 2011, 13:08

Cat despre elfi, spiritele naturii, elementali... Sunt denumiri subiective, ale caror sens trebuie mereu descoperit direct, nu preluat de la altii. Elementalii fac parte din lumea elementala, din cadrul careia ne este construit si noua corpul vital, sau asa-numitul dublu-eteric al fizicului. Pentru constiinta unui clarvazator, elementalii patrund acest corp eteric al nostru si interactioneaza cu noi in mod direct incat, cum spunea si Steiner, pare ca de fapt corpul nostru eteric este alcatuit din elementali. Lucru iluzoriu, pentru ca totusi, corpul eteric uman are o structura a lui. Dar spre deosebire de planul fizic, pe planul elemental interactiunea dintre noi si alte fiinte are o alta manifestare. Daca prin spiritele naturii te referi la entitatile ce traiesc in structura eterica a Pamantului, atunci ele sunt tot una cu elementalii lui Steiner. In functie de activitatea si manifestarea lor, pot sa fie asemuite cu cele patru "elemente" de baza, Foc, Apa, Aer si Pamant, dar aici e nevoie de o buna capacitate de a intelege metaforic si nu ad-literam.

Pentru informatii mai detaliate despre viziunea lui Steiner asupra acestui subiect, consulta cartea:

Cod: Selectaţi tot

http://spiritualrs.net/Conferinte/GA16_17/GA17_C.html
Si ia pe rand capitolele. Atrag atentia, in cazul acestei carti, legat de denumirile fiintelor ahrimanice si luciferice. Sunt denumiri simbolice, si nu au treaba cu entitatile mitologice sau fantastice Ahriman si Lucifer. Cititi cu atentie textul pentru a intelege ce sunt de fapt aceste entitati in viziunea autorului.

Orice intrebari sau neclaritati despre conceptele lui Rudolf Steiner le astept aici, atat cat am inteles si eu (nu cunosc in intregime operele lui).

Limena

Re: Rudolf Steiner si cunoasterea lumilor spirituale

Mesaj de Limena » 05 Mar 2011, 17:54

Mersi pentru explicatii.
O sa parcurg ce e pe link, si daca apar neclaritati, revin cu postari pentru lamurire.

Limena

Re: Rudolf Steiner si cunoasterea lumilor spirituale

Mesaj de Limena » 06 Mar 2011, 12:07

Observ ca se pune mare pret pe riscul caderii in iluzii cand e vorba de perceperea lumilor spirituale In cartea de mai sus se mentioneaza de prezenta unor imagini ca si un alfabet pentru inceperea perceperii lumilor suprasensibile. Si tocmai confundarea unor impresii proprii despre acele imagini ar constituii oarecum iluzia. Se mentioneaza cum ca aceste imagini-alfabet nu au importanta intrinseca, si se face analogie cu alfabetul nostru, anume ca nu stam sa descriem fiecare litera a alfabetului ci el este folosit pentru ceva mult mai larg in procesul de comunicare(schimb informational).
Intrebarea mea e daca desi ne facem totusi impresii despre aceste tipuri de "imagini" (ca si reactie automata la ele) a caror natura, Steiner le prezinta mai explicit, si suntem totusi perseverenti in a mentine forta interioara stabila si sanatoasa (puternica), se poate clarifica treptat diferenta dintre impresia proprie despre imaginea perceputa (desi uneori poate ca apar si imagini-imaginate voluntar) si alfabetul propriu spiritual , astfel incat sa nu stagnezi in ideea ca te afli in iluzie? Ma intereseaza daca treptat se clarifica confuzia initiala datorata si neobisnuintei cu astfel de lumi dar si cu problema iluziilor.

Eldariel

Re: Rudolf Steiner si cunoasterea lumilor spirituale

Mesaj de Eldariel » 06 Mar 2011, 14:18

Clarificarea asta depinde doar de omul implicat. Cat persevereaza si ce putere de distingere detine. Daca reusesti sa distingi diferenta dintre sentimentele si gandurile tale proprii, si perceptiile subtile venite de pe urma experientei, se poate sa treci treptat de iluzie. Trebuie sa inveti sa cunosti care ganduri si care senzatii interioare sunt ale tale, si care sunt transmise printr-o perceptie subtila, asa cum faci diferenta intre o propozitie spusa de tine insuti si una auzita de alt om din fata ta. Urechile tale aud la fel cele doua replici, dar trebuie sa distingi care este produsul tau si care este venit de la celalalt om. Asta implica mai intai, cum am zis, sa-ti cunosti propriile "produse" mentale si emotionale foarte bine.

Abia apoi te poti detasa indeajuns incat sa-ti poti privi propriile impresii ca fiind ale unui alt om care participa si el la experienta respectiva. "Auzi" propriile impresii despre o imagine perceputa subtil, si apoi distingi clar ce vine din spatele imaginii respective, independent de impresia ta. Necesita exercitiu mult, dar nu e foarte dificil. Insa nici nu te lasa usor sa crezi ca ai reusit. Chiar si dupa multa practica facuta eficient si corect, se poate ca o clipa de neatentie sa te duca pe cai gresite. Astfel, si aceasta abilitate (printre multe altele) tine de propria ta atentie, cat de rezistenta si perseverenta esti in atentia ta si cat de putin raspunzi in fata propriului entuziasm interior (care de obicei te duce pe cai gresite).

Limena

Re: Rudolf Steiner si cunoasterea lumilor spirituale

Mesaj de Limena » 08 Mar 2011, 23:41

In privinta lumii elementare pe care o descrie Steiner in linkul din topic...
In timpul meditatiilor chiar daca aparent spun ca nu se intampla ceva, cred totusi ca se intampla dar care inca nu inteleg sau nu constientizez. Ma rezum momentan la lumea elementara. Din ce am citit de la acel link, pot spune ca am dat adesea de situatii in care se intampla ceva in constiinta mea (poate vise sau inchipuiri cu legatura cu situatii din lumea fizica) si care devin uitate cand revin la constiinta lumii fizice; desi cand ma aflu in starea aceea am impresia/senzatia ca pot sa-mi readuc aminte. Acum, din ce constat la Steiner, eu nu mentineam vie "lucrurile" ivite in acea stare ce venea imediat dupa relaxare, si probabil aici trebuie sa exersez sa-l mentin prin vointa, viu si sa vad ce mai apare/se iveste.
Apareau si alte senzatii, insa prefer sa diferentiez clar la fiecare etapa, ca sa nu dau ulterior in amestecatura...

Limena

Re: Rudolf Steiner si cunoasterea lumilor spirituale

Mesaj de Limena » 13 Mar 2011, 17:52

Conform lui R.Steiner, omul are mai multe corpuri pe langa cel fizic. Omul in adevarata lui natura are constiinta tuturor planurilor in care se manifesta, asta ar insemna ca pe masura ce devine constient ar putea sa si actioneze in acele planuri.
Nelamurirea mea se afla in raportul dintre omul constient de planurile sale de manifestare si cel care e inconstient de aceste aspecte ale sale; aici ma refer mai exact la omul care nu este constient si care totusi isi utilizeaza alte vehicule in lumile spirituale aferente. O intrebare in cadrul acestei idei ar fi: fiintele acelei lumi de care noi nu suntem constienti si nici nu le putem percepe, ne pot percepe corpurile subtile din acele lumi, eventual pot fi capabile sa actioneze asupra noastra? sau suntem intr-un fel invizibili pentru ei ca nu avem suficient dezvoltate fortele sufletesti.

Daca nu s-a prins ideea voi incerca sa reformulez.

Multumesc Eldariel pentru explicarea unor notiuni in postarea de astazi. Sunt clare ideile...

Eldariel

Re: Rudolf Steiner si cunoasterea lumilor spirituale

Mesaj de Eldariel » 13 Mar 2011, 20:09

Intrebarea legata de activitatea corpurilor omului inconstient de ele mi-am pus-o si eu de mai multe ori. Ce am observat in practica este faptul ca exista o forma de reziduu in acele plane de vibratie, chiar daca omul nu e constient de ele. Imagineaza-ti un fel de... cadru care sta pe un perete, in absenta prezentei pozei (poza fiind un om constient). Acel reziduu marcheaza o oarecare prezenta a fiintei umane inconstiente acolo.
Raspunsul ar fi... da, fiintele acelei lumi de care noi nu suntem constienti si nici nu le putem percepe, ne pot percepe corpurile subtile din acele lumi. Si da, pot actiona asupra noastra, dar intr-o mult mai mica masura (si mai dificil) decat daca am fi constienti acolo. Prezenta in mod constient in acele corpuri faciliteaza o comunicare, un transfer energetic mult mai amplu intre noi si alte fiinte. Pe cand daca nu am fi prezenti acolo in mod constient, este ca si cum ne-am inchide o buna parte din "canalele" de comunicare cu acel plan. In mare parte acolo suntem invizibili daca nu suntem constienti de acele parti ale noastre. Dar o idee generala nu pot sa zic, pentru ca difera de la caz la caz.

Posibil ca ai citit ultimul meu articol de pe blog. Acolo am explicat cate ceva despre primii pasi ai celor nepregatiti. Urmeaza sa mai zic cate ceva despre detaliile intalnirii cu acel Gardian, care in scrierile lui Steiner apare sub numele de "Micul Pazitor al Pragului".

Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator